سگ هار

حال و روزم مثِ سگِ هاره

که فقط پارس هاشو میشماره

زخم دستاشو گاز می گیره

جیغ ترمز رو آرزو داره

شکل پرسه رو فرشی از پوکه

توی یه سرزمین متروکه

مشت میشم روی کلاویه

باین پیانو که دیگه ناکوکه

گریه تو وزن مفتعل فعلن

واژه با طعم شاش توی دهن

فکر تو چارچوبِ چَک خوردن

شعر تو وزن مطلقا قدغن

قدغن مثل شَک تو سوریه

مثل یه تانگو توی قونیه

خشک می شم ولی نمی میرم

مثل دریاچه ی ارومیه

مثل حرفی که صد دفعه خط خورد

مثل برگی که سبز موند و مُرد

دل خنک می کنم تو میدون

بافحش دادن به عکس رو بیلبورد

غرق می شم تو برکه ی الکل

توی میکس سن ایچ با اتانول

روی فرش سرنگ می رقصم

با جوونای مُرده زیرِ پُل

حال و روزم مثِ سگِ هاره

که فقط پارس هاشو میشماره

زخم دستاشو گاز می گیره

جیغ ترمز رو آرزو داره

من یه مَردم تو گوشه ی تابلو

با دوتا چشم باز مونده به تو

که داری ضجه می زنی دائم

نعشٍ معصومِ آرزوهاتو

حال و روزم مثِ همون مَرده

که زمین خورده روی اون پرده

با یه شمشیرِ مُرده تو دستش

می گه از راه برنمی گرده

.مثل حرفی که صد دفعه خط خورد

مثل برگی که سبز موند و مُرد

دل خنک می کنم تو میدون

بافحش دادن به عکس رو بیلبورد

غرق می شم تو برکه ی الکل

توی میکس سن ایچ با اتانول

روی فرش سرنگ می رقصم

با جوونای مُرده زیرِ پُل

ش ، ن

/ 9 نظر / 22 بازدید
BRAVE(HANA)

هورمزد....................[ابرو] یه خورده مورد داشتااااااا.................

BRAVE(HANA)

حلا من نخواستم زیاد بزرگش کنم........آره یه خورده........[چشمک]

BRAVE(HANA)

نه بابا............ دشمنت شرمنده......... مهم اینه دلتو خالی میکنی............[چشمک]

BRAVE(HANA)

بروزم.............[پلک].ومنتظر.....

شیما

هوری وضعت خیلی خرابه ....

شیما

بی ادب که بودی ... حالتم که خرابه ... سیاسم که شدی .... ای وای

شیما

بستگی داره جر خوردن از چه لحاظ باشه ...[نیشخند][چشمک]

شیما

هوری با این وضع خرابت پیشنهاد میکنم ... برو بمیر ....[نیشخند]