به نام زن

اینباد به نام زن سوگند می خورم

آری ... به نام زن

سوگند به پاکیش

سوگند به یاسمن

به پاکی دلش

سوگند به دامنش

او پای نمی کشد

از جنگ در زمانب

ندی به نام دین

از سمت مفسدان

تار های موی او

نیست مشکل فساد

گیر نیست موی او

در چرخ اقتصاد

زیبایی اش نشد

با دین در تضاد

زندانی اش نکن

با جرم ابتذال

حقش زندگی است

با مرد برابر است

با اینکه خواهر است

مثل برادر است

بهتر نگر به او

از او سرتری ؟

که گفته است که تو

از او بهتری ؟

زندانی اش نکن

در زیر روسری

گر خود سرت کنی

آن را می دری

نه از تو سرتر است

نه تو از او سری

یک دم نظاره کن

شاید که کمتری

آری تو کمتری

آری ... تو کمتری

گر فکر کنی که تو

از او برتری

لیلی است نام او

بازیچه اش مگیر

مجنون اگر شدی

زندانی اش نگیر

او از روشنی است

در ظلمتش نکن

ظلمت اگر شدی

عاشق ترش نکن

سوگند به نام زن

او کمتر از تو نیست

مرد باش برای او

نامرد تر از تو نیست

تو هرزه اش نخوان

هرزه فکر توست

وقتی اسارتش ...

آزادباش توست

تو چشم را بپوش

تو چشم چران نباش

ارزان تر از تو نیست

اینقدر گران نباش

آری ، به نام زن

آری به نام او

به روح زخمیش

سوگند به نام او

گفتی ز ما جداست ؟

او هم که از خداست

نامرد نام اوست ؟

مرد بودنت کجاست ؟

آزادی اش اگرآغاز ماجزاست

آزادی ات کنون

پایان ماجراست

(هورمزد)

 

 

 

 

 

/ 9 نظر / 21 بازدید
پگاه

سلااااااااام چه عجب خوبی؟؟؟؟؟؟؟ دیره ولی یلدات مبارک :دی راستی بذا هنو نیومدی بگم که 3 دی تولدمه و من کادوووووو میخواااااااام : دی

پری

سلام خوش اومدی!! بازم مثل همیشه زیبا بود

BRAVE(HANA)

خوشحالم که برگشتی.......نوشته ت مثل همیشه بی نظیر بود... ممنون که اعتقاداتت در مورد خانم ها طوریه که بهشون احترام میذاری...... راستی من هفده سالم شد........ یلدات مبارک......... اربعین تسلیت.... اگه یه بار دیگه اینطور بی خبر بذاری بری باهات قهر میکنم....[قهر]

شیما

هورررررررررررررری جونم محشر بود میدونسی؟

KAVAK

آقا هورمزد، بیا تو وبم و به سوالی که گذاشتم جواب بده![لبخند]

شیما

نامرد من این همه ذوقتا کردم بعو اینطوری میزنی تو ذوقم [ناراحت] نامرد

شیما

هردووووووووووووووووش[نیشخند]