بغض تلخ من

کافه چی ، آن روز ها که قهوه ام را تلخ می خوردم ... روزگارم شیرین بود ... امروز تا می توانی قهوه ام را شیرین کن

تیر 95
1 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
20 پست
مرداد 92
30 پست
تیر 92
63 پست
خرداد 92
105 پست
ترانه
3 پست
هوس
2 پست
عشق
80 پست
تنهایی
24 پست
بغض
22 پست
خیانت
4 پست
دیوانگی
4 پست
شعر
55 پست
آزادگی
1 پست
فلسفی
12 پست
خاطرات
6 پست
درد_و_دل
7 پست
طنز_تلخ
1 پست
رفاقت
4 پست
طنز
1 پست
مرگ
1 پست
کاش
6 پست
سیگار
17 پست
خودکشی
4 پست
16 پست
فریاد
2 پست
کاش_
1 پست
سکوت
2 پست